golfbladet

Tillsammans med landets golfklubbar vill vi på Golfbladet vara med att utveckla deras medlemstidningar. Ett samarbete med Golfbladet innebär att medlemstidningen integreras med Golfbladet och får därmed ett redaktionellt och layoutmässigt lyft.

Tidningen har två delar; dels ”Golfbladet” som är fylld med reportage från golfvärlden, intervjuer med aktuella golfprofiler, träningstips, banreportage, kåserier etc. Den andra delen av tidningen är alltså klubbens egna redaktionella avdelning där aktuella artiklar om den egna golfklubben, tävlingsresultat, etc tas upp.

Klubbarnas medlemmar får därmed tillgång till en tidning som behandlar både den egna klubben och golfvärlden i stort.

Tidningen kommer att finansieras till större delen av annonsörer i Golfbladet. Det administrativa och redaktionella arbetet av klubbens del i tidningen kommer att utarbetas på denna hemsida. Här kommer inom klubbarna själva att kunna lägga in bilder, text och annat material som ska vara med i Golfbladet.

Ladda hem förra numret

egcoa-publication