GCAS Golf Course Association Sweden – Branschorganisation för golfbaneägare i Sverige

 

 

Lobbying

GCAS ger alla privatägda golfbanors i Sverige en gemensam röst. Vi driver de frågor som vi anser är viktiga för oss som golfbaneägare och för golfbranschen i stort, frågor som kanske en enskild golfbana kan ha svårt att driva själva. Vi driver frågor tillsamman med andra aktörer inom branschen, som tex SGF, GAF och PGA.

Historiskt sett har vi drivit många frågor mot SGF. Idag vill vi hjälpa och påverka SGF att utveckla golfbranschen och få igenom de förändringar som vi anser är nödvändiga för att vi alla, inte bara de privatägda golfbanorna, utan hela den svenska golfbranschen, ska kunna växa, utvecklas och vara lönsam.

Som medlem i GCAS har du möjlighet att påverka vilka frågor som vi ska driva. Aktuellt just nu:

 • Motion till SGF om att A1:or ska få rösträtt.
 • Hur kan vi få GIT att bli mer kommersiellt, samt underlätta kopplingar till externa
 • Möjlighet för betalning för valda delar av

Gemensamma policys

GCAS tar fram vägledande policys som de som vill kan använda. Det gör att vi kan sätta en standard på hur vi gör saker och sedan hänvisa till att ”Vi som är medlem i GCAS gör så här”. Ofta är det saker som fungerat bra på någon av våra medlemmars anläggningar som vi sedan vill sprida till alla medlemmar.

Några exempel:

 • Utländsk arbetskraft och skatteregler för
 • Hur gör vi med ”No -show” och sena avbokningar?
 • Hur hanterar vi frikort?
 • Hur gör vi om vi ertappar frispelare?
 • Hur ska vi förhålla oss till 3e-partsleverantörer?

Kunskapsutbyte

Våra möten ger möjlighet att träffa, diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra privatägda golfbanor. Vi har rundvandringar på de anläggningar vi är på och har inbjudna gäster som berättar om aktuella ämnen. Leverantörer kan också vara på plats och visa och berätta om sina produkter. Vi har två mötet om året, Årsmötet och Höstmötet.

Oftast hålls mints ett av mötena hos någon av våra medlemmar.

 • Förutom att vi lär oss mycket har vi väldigt trevligt tillsammans också.

En del av Europa och världen

GCAS och alla våra medlemmar är med i GCAE – The Golf Course Association of Europe. GCAE bedriver bla lobbying mot EU och driver golffrågor som gäller för hela Europa och världen. www.gcae.eu

GCAE anordnar varje år European Golf Business Conference där du som medlem är välkommen att delta. Det är en väldigt välordnad konferens med riktigt bra talare, bra diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra golfbaneägare från hela Europa.

Vi har även ett Nordic Meeting i samband med den europeiska konferensen och blir ibland inbjudna att delta på våra nordiska grannars möten.

 • Som medlem i GCAE har du även möjlighet att besöka den Amerikanske NGCOA – National Golf Course Owners Associations årliga Golf Business Conference som brukar hållas i Orlando, Florida i början av året. ngcoa.org

Medlemskap i GCAS

Alla golfbanor/golfanläggningar som är A1:or och de M1:or som är privat ägda (dock ej medlemsägda aktiebolag) är välkomna som medlemmar i GCAS.

Årsavgiften är 2040 kr/år, ex moms.

Medlemsansökan skickas till: christopher@orrestagolf.se

 • Välkommen som medlem i GCAS!