Bli medlem i GCAS

FSG är branschföreningen för Sveriges privatägda golfbanor. FSG arbetar för att golfbranschen som helhet ska ha de bästa förutsättningarna för att växa, utvecklas och ge god lönsamhet.

Medlemskap

  • Företag som med sunda ekonomiska och etiska principer driver golfanläggningar kan söka medlemskap.
  • Medlemskap beviljas av GCASs styrelse eller av den som styrelsen utser.
  • Medlemsbolag anmäler den person som skall representera bolaget samt en suppleant för denne.Båda äger rätt att närvara vid sammankomster och möten.
  • Det är företaget som blir medlem i föreningen, inte en person.
  • Ett medlemsägd företag kan inte bli medlem i GCAS.

Var god vänta...